Hjemmesidetekster til Forskning & Innovation

Interviews og 25 artikler fordelt på områderne:
Byggeri, Multimedie og IT, Events, oplevelser og turisme, Salg, marketing og forretningsudvikling, Ledelse, Teknoilogi, energi og logistik samt Tværgående projekter.

Gå til hjemmeside

Forside tourcom EAL

Talent

Slutrapport: Talent Attraction – Southern Denmark

Slutrapporten opsummerer to års arbejde og redegør for erfaringer og resultater i perioden. marts 2013 til marts 2015. Hvordan har projektet skabt værdi, hvilke resultater er nået, hvordan anvendes onlineværktøjerne, og hvad mener partnerne?

Undervisningsfoldere: Asnæs & Vangstrup

Tekst og produktion af 13 undervisningsfoldere

PDFer