Tourcom løser opgaver, som spænder fra udvikling af unikke events til produktion af artikler brochurer, hjemmesider og bøger. Oplevelsesudvikling er i centrum for størsteparten af opgaverne. Typisk er der tale om kundeforhold, som varer flere år.

Tourcom er en netværksbaseret kommunikationsvirksomhed , som ser tværfagligt samarbejde som en vigtig forudsætning for udvikling.

Tourcom forside